Atypická moderní roubenka z červeného cedru

o dřevostavbě

Moderně pojatý roubený dům z červeného cedru. Důraz byl kladen na co nejvíce prosklené plochy propojující interiér s exteriérem a jelikož se dům nachází u velké vodní plochy, byly vzpěry navrženy tak, aby evokovaly lodní ráhna a lanoví.

Autoři návrhu
MgA. Přemysl Kokeš
František Bartoš

Autor fografií
Martin Zeman