Dřevostavby přečkají staletí


Dřevo je stavebním materiálem používaným po tisíciletí. O využívání dřeva našimi předky hovoří archeologické nálezy. Všude tam, kde bylo dřevo dostupným materiálem, se nalézají stopy, že jej lidé využívali od pradávna. Ruku v ruce s vývojem společnosti se také zdokonaloval způsob opracování dřeva i šíře využití tohoto materiálu.


Dřevostavby za Velkomoravské říše


Na našem území stavěli dřevostavby již tehdejší obyvatelé Velkomoravské říše. Nejen že jim dřevěné valy a pevnosti pomáhaly při obraně, ale obydlí v podobě prostých srubů jim poskytovaly střechu nad hlavou.

O tom, že dřevo je materiálem pro stavbu domů vhodným a trvanlivým, se dodnes přesvědčují tisíce návštěvníků našich skanzenů. Roubené objekty byly typické pro tuzemské venkovské stavitelství uplynulých století. Nejstarší dochované roubené dřevostavby se datují do konce 15. století. Většina dřevostaveb (domy, stodoly, špýchary) umístěných ve skanzenech je však zhruba o století i dvě mladší. Trvanlivost objektů ze dřeva dokládá také většina původních dřevostaveb, které jsou byť už v leckdy značně pozměněné podobě stále součástí českých, moravských a slezských vesnic a měst.


Dřevostavby také jako kostely


Za zmínku stojí také dřevostavby sakrálního charakteru. Nejstarším dřevěným kostelem ve střední Evropě je zasvěcen Panně Marii a najdete jej na hřbitově v Broumově. Založen byl ve 13. století po vypálení husity byl znovu vystavěn v polovině 15. století. Kostely ze dřeva, které se dochovaly dodnes, se však stavěly již ve 12. století. Nenajdeme je však u nás ale v klimaticky náročné Skandinávii, konkrétně v Norsku.


Dřevo jako stavební materiál je tedy prověřen historickou zkušeností a to jak pro život každodenní, tak pro prostory zasvěcen duchovním prožitkům.


V současné době se opět dostává dřevu jako stavebnímu materiálu zasloužené pozornosti. Nabízí totiž plně uspokojující odpovědi na výzvy v podobě neobvyklých architektonických řešení veřejných staveb. Moderní dřevostavby však také odkazují na tradice, ke kterým bezesporu patří oblíbené dřevěné domy pro bydlení či rekreaci v podobě klasických srubů.