Víkendová chata

Krásná víkendová chata s množstvím prosklených ploch pochází z dílny Bíza architekti s.r.o. Je kombinací rostlého červeného cedru
a lepeného smrku.

Autoři návrhu:
Ing. arch. MgA. Jiří Bíza a Ing. arch. Tomáš Novotný
ve spolupráci s Ing. arch. Ivanou Jeřábkovou
Autor fotografií: Martin Zeman